• youtube
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • pinterest

2019.05.14 Tham quan nhà máy

Chào anh / chị đến tham khảo sản phẩm bên em!

Nhà máy Vist
Vào ngày 14 tháng 5 năm 2019. Công ty anh em của chúng tôi ở Chile đã đến thăm nhà máy.

gfdhg (1)

gfdhg (3)

gfdhg (2)


Thời gian đăng: 23-06-2020